Bostadsrättsföreningen Bjuvshus nr. 2 är en helt fristående förening i Bjuvs södra delar. Föreningen har 162 bostadsrätter med en totalyta på 9 474 kvadratmeter och 45 hyrerättslokaler om totalt 718 kvadratmeter. Föreningen bildades 1962 och har en mycket god ekonomi ­– i toppklass i regionen.


Balkongbrand i föreningen

Under torsdagen den 25/7 började det av oförklarlig anledning att brinna i en korgstol på en balkong på Södra Storgatan 32. En granne som hörde brandvarnaren pipa sprang och hämtade en brandsläckare från tvättstugan och kunde släcka branden. Balkongen blev brand- och rökskadad, och fönsterrutan till vardagsrummet sprack. Ingen person blev skadad.

Styrelsen vill påminna om att det är obligatoriskt med brandvarnare i lägenheten. Det är varje bostadsrättsinnehavarens skyldighet att införskaffa, testa och underhålla sina brandvarnare. Mer information finns på föreningens sida om brandskydd

Det är inget krav – men en rekommendation – att också införskaffa en handbrandsläckare till sin lägenhet. En 6kg pulversläckare är att rekommendera. Mer information om handbrandsläckare finns på brandskyddsföreningens hemsida.

Tänk också på att vara försiktig med glas- och glasflaskor på balkongen nu i sommartider. Solkatter orsaker en del bränder varje år, även om det är relativt ovanligt. Mer information finns i en artikel från SVT

Tänk också på att det just nu råder eldningsförbud i stora delar av Skåne!

Vårcontainers

Datum för vårcontainers 2019 har nu bestämts. Containers kommer att fraktas hit torsdagen den 23 maj, och kommer att hämtas igen tisdagen den 28 maj. I dessa containers kan man slänga skräp efter exempelvis en storstädning i sitt källarförråd. Det är dock inte tillåtet att slänga el- och elektronikskrot i dessa containers. Detta skall lämnas på återvinningsgården.

Kanalförändringar

Vi har fått ett sent besked om att TNT kommer att läggas ned och upphör helt den 31 januari. Detta innebär att kanalen från och med den 31 januari kommer att ersättas med CNN.

Om du inte hittar den nya kanalen kommer du att behöva göra en kanalsökning.

Brandskyddsinformation advent 2018

Trapphus & källargångar

Trapphus och källargångar måste alltid hållas fria från bråte och brännbart material.

Tänk på att det är strängt förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, skoställ och dylikt i trapphusen. Anledning till förbudet är att det måste gå lätt att ta sig ut vid en eventuell brand; inget får hindra en utrymning. Tänk på konsekvenserna ifall i en barnvagn full av filtar och annat brännbart skulle börja brinna. Dels hade ingen kunnat ta sig förbi den brinnande barnvagnen, dels hade trapphuset snabbt blivit rökfyllt. Trapphuset är en viktig utrymningsväg! Det är också räddningstjänstens väg in i våra hus. Tänk på att även ambulanspersonalen måste kunna komma förbi med en bår.

Det finns ett enda undantag till förbudet att förvara saker i trapphusen, och det är rullatorer. Men dock endast under förutsättning att inte utgången blockeras, och att inget brännbart material finns på rullatorn.

Vid styrelsens senaste brandskyddskontroll upptäcktes det mycket bråte i källargångarna. Det får absolut inte förvaras något i föreningens källargångar. Styrelsen kommer att samla in allt som ligger framme i källargångarna inom en vecka. Sakerna kommer därefter att förvaras i styrelsens förråd, alternativt i värmecentralen. De saker som inte hämtats ut inom två veckor kastas sedan.

Vad gör du om det brinner i din lägenhet?

Om det brinner i din lägenhet och du måste lämna den, stäng då ytterdörren efter dig! Då hindrar du branden och röken att sprida sig till grannarna och trapphuset.

Vad gör du om trapphuset är rökfyllt?

Stanna i din lägenhet och ställ dig väl synligt i ett fönster utmed vägen. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus! Lägenheten ska under normala omständigheter kunna stå emot en brand i 60 minuter, tillräckligt länge för att räddningstjänsten ska hinna hit.

Ditt ansvar att införskaffa och underhålla brandvarnare

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att införskaffa och underhålla brandvarnare! Glöm inte att testa din brandvarnare minst en gång per kvartal på testknappen. Minsta kravet är en brandvarnare i hallen. Brandvarnaren skall sitta i taket, minst 50 cm från närmsta vägg. Detta eftersom röken söker sig mot mitten av taket. Det tar tid innan taket är så pass rökfyllt att röken trycks ut mot väggarna. Styrelsen rekommenderar dock ytterligare en brandvarnare i vardagsrummet, och en i sovrummet. Kom ihåg att brandvarnarna är både för din egen säkerhet, men också för dina grannars säkerhet.

Minst 50 cm från närmsta vägg

Nya brandvarnare i föreningens allmänna utrymmen

Under oktober och november installerade styrelsen nya brandvarnare i hela föreningen. Dessa brandvarnare är placerade i föreningens allmänna utrymmen så som trapphus, källargångar, tvättstugor samt våra mötes- och festlokaler. De nya brandvarnarna är länkade via radiolänk, vilket innebär att angränsande brandvarnare också kommer att larma vid en brand. Till exempel om en brandvarnare i källaren skulle larma, så larmar även närmsta trapphus (och eventuella angränsande brandvarnare i källaren).

Stängda och låsta källardörrar

Se gärna efter så att källardörren låses efter dig. Om vi håller källardörrarna stängda och låsta undviker vi anlagda bränder. En vanlig brandorsak i flerfamiljshus är dessvärre just anlagda källarbränder. Om vi håller källardörrarna mot trapphusen stängda hindrar vi också en eventuell brand i källaren att sprida sig till trapphuset.

Vanliga brandorsaker

Enligt statisk från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bränder som startar genom glömd spis tyvärr ökat något. Däremot har bränder på grund av levande ljus minskat, vilket ju är positivt. I tabellen nedan presenteras statistik över brandorsaker i flerfamiljshus. Det kan vara intressant att läsa och ta till sig av. Till sist vill vi uppmana er alla att vara försiktiga med levande ljus nu i juletider!

Lägenhet % av antalet insatser
Glömd spis 32 %
Okänd 18 %
Anlagd med uppsåt 13 %
Annan 10 %
Tekniskt fel 7 %
Rökning 7 %
Levande ljus 4 %
Värmeöverföring 3 %
Självantändning 1 %
Barns lek med eld 1 %

Problem med varmvattnet

Uppdatering torsdag kväll (2018-11-01)

Nu är föreningens värmeväxlare bytt och vi har varmvatten igen!

Uppdatering tisdag morgon (2018-10-30)

Inatt upptäcktes att det läckt in en mindre mängd varmvatten i kallvattnet. Styrelsen har därför nu helt stängt av varmvattnet. Detta för att kunna hålla kallvattnet rent. Varmvattnet kommer förbli avstängt tills värmeväxlaren är bytt, vilket troligen kommer ske på onsdag eller torsdag.

Observera dock att varmvattenledningarna fortfarande är trycksatta!!!

Det kan hända att även kallvattnet har en svag grön nyans nu på morgonen. Om så är fallet så låt kallvattnet rinna en stund.

Uppdatering måndag kväll (2018-10-29)

Styrelsen har precis haft kontakt med våra entreprenörer, och tyvärr hinner inte värmeväxlaren fram tills på tisdag som vi tidigare sagt. Men den nya värmeväxlaren går med expressbil nu och kommer troligen hit på onsdag. Detta innebär att värmeväxlaren kommer att bytas ut antingen på onsdag eller torsdag. Mycket hänger på hur sent på dagen leveransen sker.

Fram tills dess att värmeväxlaren är bytt kommer varmvattnet fortsätta att vara grönt. Som vi tidigare nämnt är färgämnet helt ofarligt, men vi uppmanar er ändå att vara försiktiga med varmvattnet. Fjärrvärmevattnet som läcker in i vårt varmvatten är inte alltid helt färskt. Kallvattnet berörs dock inte alls av detta. Mer information om färgämnet Pyranin finns på Neovas hemsida.

Uppdatering söndag kväll (2018-10-28)

Styrelsen har valt att sätta igång varmvattnet igen i väntan på en ny värmeväxlare. Observera dock att varmvattnet kommer att vara grönt tills värmeväxlaren är bytt. Detta beror på att Neova tillsätter ett färgämne i fjärrvärmevattnet. Färgämnet är helt ofarligt. Du bör dock vara mycket försiktig med varmvattnet och se till att du inte dricker ur varmvattnet av misstag. Även om färgämnet är helt ofarligt, så är kanske inte alltid fjärrvärmevattnet är helt färskt.

Uppdatering söndag morgon (2018-10-28)

På söndag morgon (2018-10-28) upptäcktes att det kom grönt vatten ur varmvattenkranarna i föreningen. Detta visade sig bero på en läcka i värmeväxlaren. Neova, vår fjärrvärmeleverantör, tillsätter ett grönt ofarligt färgämne i fjärrvärmevattnet, just för att det ska gå att upptäcka sådana här läckor.

På grund av denna läckan blir vi dessvärre tvungna att stänga av varmvattnet idag söndag. Mest troligen kommer värmeväxlaren att bytas ut på tisdag. Så fort värmeväxlaren är lagad kommer också varmvattnet tillbaka.