Försäkringar

Bostadsrättstillägg

I årsavgiften ingår det så kallade bostadsrättstillägget vilket innebär att du själv inte behöver teckna detta. Bostadsrättstillägget är ett tillägg till din hemförsäkring som kan täcka skador som du råkat orsaka på föreningens egendom.

Hemförsäkring

En hemförsäkring måste du däremot teckna själv. Hemförsäkring täcker skador i din egen bostad. I många hemförsäkringar ingår dessutom en del olika delförsäkringar beroende på vilket bolag du väljer. Dessa delförsäkringar kan vara exempelvis egendomsförsäkring som täcker skador på saker du äger, alltså fysiska egendomar och tillhörigheter. Överfallsförsäkring finns ofta också som en delförsäkring och skyddar dig utanför hemmet om du exempelvis skulle bli rånad eller våldtagen. Delförsäkringen kan då ge ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst och läkarvård. I de flesta hemförsäkringar ingår också en reseförsäkring. Ibland ingår också en så kallad allriskförsäkring, men denna är oftast ett tillägg du själv måste välja till din hemförsäkring. En allriskförsäkring är oftast bättre än en egendomsförsäkring då allriskförsäkringen oftasts täcker allt ditt lösöre och dessutom brukar ha en lägre premie. Är du medlem i en fackförening ingår oftast hemförsäkring i medlemsavgiften. Är du inte medlem måste du dock se till att teckna en egen hemförsäkring!