TV & Internet

Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 är en modern bostadrättsföreningen med stadsnät från Öresundskraft och ett digitalt TV-nät från Sydantenn. Läs mer nedan om hur de olika näten fungerar och vilka leverantörer som finns.

Internet

Föreningen har nätverksuttag i alla lägenheter och i de största lokalerna som är kopplade till Öresundskraft stadsnät. Nätet har kapacitet på upp till 1000 Mbit/s. En aktiveringsavgift (engångskostnad) faktureras av Öresundskraft vid aktivering. De löpande kostnaderna för internetabonnemanget faktureras av den internetleverantör du väljer. För att se status på stadsnätet och vilka internetleverantörer som finns att tillgå i nätet se vidare på Pingday.se. Varje lägenhet behöver alltså ett internetabonnemang för att internet ska fungera via nätverksuttaget i hallen.

TV

Föreningen har ett digtalt TV-nät från Sydantenn. I basbudet (ingår i månadsavgiften) ingår följande kanaler:

Analoga kanaler

Digitala kanaler

Det går att få samtliga kanaler i basutbudet digitalt genom att skaffa ett ett programkort och en digitalmottagare (om du inte redan har detta). Det enda du betalar för då är kortavgiften (för nuvarande 299 kr / år). För aktuella priser, tilläggskanaler och övrig information se Sydantenn.