Stadgar & regler

Här finns föreningens stadgar och ordningsregler, samt viktig information om renovering av lägenheten.