Renoveringar

Renoveringar av lägenheten

Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar en större renovering av din lägenhet. För större renoveringar behöver du styrelsen tillåtelse.

Från §18 i föreningens ordningsregler går att utläsa:

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Överlåtelse av lägenheten

Vid överlåtelse av lägenheten ska HSB kontaktas. Se Förvaltning för kontaktuppgifter. HSB hjälper dig då så att allting går rätt till. Vid en överlåtelse kommer HSB även att inspektera lägenhetens skick.