Brandskydd

Här följer både krav och rekommendationer gällande brandskyddet i vår bostadsrättförening.

Brandvarnare

Fungerande brandvarnare skall finnas i varje bostadsrätt. Det är varje medlems skyldighet att införskaffa, underhålla och funktionstesta brandvarnarna i sin lägenhet.

Det finns även brandvarnare utplacerade i vissa allmäna utrymmen, t.ex. tvättstugorna, källargångarna, trapphusen samt våra fest- och fritidslokaler. Dessa brandvarnare är länkade, vilket innebär att om en brandvarnare larmar så larmar även angränsande brandvarnare. Till exempel om en brandvarnare i en källargång larmar, så larmar även närmsta trapphus.

Trapphusen

Trapphusen skall hållas fria från bråte! Exempelvis är det förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, mattor, tidningshögar, skoställ m.m. i trapphusen. Det är inte tillåtet att ens tillfälligt förvara något i trapphusen. När ni passerar genom entrédörrarna på kvällar och nätter, se till att dörren går i lås efter er så att ingen obehörig kan komma in i trapphuset.

Källarna

Hjälp till att hålla källargångarna fria från bråte. De flesta bränder i flerbostadshus börjar just i källarna! Håller vi gångarna rena från skräp och annat brännbart material minskar vi risken att en brand bryter ut i just våra källargångar.

Att tänka på