Stambyte på gång

Föreningen har nu inlett den första fasen i stambytesprojektet – undersökningsfasen. Syftet med denna fasen är att undersöka befintligt skick på rör, badrum etcetera. I denna fasen kommer man också att fastställa vad som behöver göras och få ett pris för projektet.

Det har redan tidigare varit stopp för badrumsrenoveringar med tanke på stambytet. Men nu när projektet har dragit igång vill styrelsen upprepa detta; renovera inte era badrum då stambytet ligger i närtid!

Mer information kring projektet kommer att skickas ut löpande via informationslappar och hemsidan.