Problem med fjärrvärmen

Klockan 18 ikväll meddelade Nevel att de har problem med fjärrvärmen till Bjuv. Detta påverkar föreningens varmvatten och uppvärmning. Felet beräknas vara avhjälpt inom cirka tre timmar.