Protokoll från extrastämman

Protokollet från extrastämman med anledning av stambytet finns nu tillgängligt. Du hittar det under Stämmoprotokoll stambyte.