Bostadsrättsföreningen Bjuvshus nr. 2 är en helt fristående förening i Bjuvs södra delar. Föreningen har 162 bostadsrätter med en totalyta på 9 474 kvadratmeter och 45 hyrerättslokaler om totalt 718 kvadratmeter. Föreningen bildades 1962 och har en mycket god ekonomi ­– i toppklass i regionen.


Vårcontainers

Datum för vårcontainers har nu bestämts. Containers kommer att fraktas hit onsdagen den 9 maj, och kommer att hämtas igen måndagen den 14 maj. I dessa containers kan man slänga skräp efter exempelvis en storstädning i sitt källarförråd. Det är dock inte tillåtet att slänga el- och elektronikskrot i dessa containers. Detta skall lämnas på återvinningsgården.

Störningsjouren

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit att Securitas har fått rycka ut till föreningen på grund av störande grannar som spelar hög musik. Efter styrelsens senaste möte, fattades beslut att vid en konstaterad störning efter kl. 22:00 på kvällen, kommer den som orsakat störningen att få betala utryckningen (ca 1500 kr per utryckning). När det gäller störningar på dagtid uppmanar styrelsen medlemmarna att ringa på hos den som stör och be denna dämpa sig. Skulle detta inte hjälpa är det självklart helt ok att ringa Securitas störningsjour precis som vanligt. Under dagtid kommer Securitas i första hand att skicka ut någon ur styrelsen på åtgärden.

Värmeproblematiken

Föreningen har nu börjat få bukt med värmeproblematiken. Problemet har berott på flera faktorer. Dels har Neova haft flera driftstörningar som styrelsen informerat om tidigare. Därefter har styrelsen haft Prenad på plats för att undersöka värmecentralen och tillhörande komponenter. Då upptäcktes att filtret på inkommande fjärrvärme var smutsigt. Detta har nu rensats, vilket har inneburit att flödet har ökat i anläggningen. I samband med detta har Prenad också höjt värmekurvan med ca 10C, vilket snabbt gav effekt på värmen.

Vårcontainers

Datum för vårcontainers kommer att komma lite längre fram på vårkanten.

Årsredovisning & stämmoprotokoll för 2017

Nu finns årsredovisningen och stämmoprotokollet tillgängligt under rubriken Årsredovisningar. Här finns även tidigare års protokoll och årsredovisningar för den som är intresserad.