Tillfälligt avbrott på bredbandet

Tisdagen den 10:e december kommer Öresundskraft att uppgradera vårt bredband. I dagsläget är den maximala hastigheten till varje lägenhet 100 mbit/s. Efter uppgraderingen kommer varje lägenhet att kunna få 1000 mbit/s. Eventuell uppgradering av sitt internetabonnemang gör var och en själv som önskar. Ingenting kommer att förändras i era befintliga abonnemang.

Däremot kommer uppgraderingen innebär ett tillfälligt avbrott på bredbandet på ca en timme per huskropp den 10:e december. De startar sin uppgradering kl. 11:00.