Festlokalen

Föreningen har en festlokal på Vallgatan 4A som är till för medlemmarna. Lokalen är helt nyrenoverad och väldigt fräsch. Här finns ett litet pentry med ugn och spis. Det finns även en kyl och en mindre frys. Här finns också tillgång till matserviser för 24 personer. Ute i stora lokalen finns bord och stolar för ca 40 personer beroende på hur man möblerar. Borden är hopfällbara, och när bord och stolar är undanställda finns det gott om plats för dans.

Ordningsregler för festlokalen

Det är viktigt att du besiktigar lokalen direkt när du kommer in i den och genast rapporterar skador och saknad utrustning till föreningen. Om du inte gör det, blir du själv ansvarig för eventuella skador. Dessa rapporteras på mejl till styrelsen på styrelsen@bjuvshus2.se.

Saknar du någon utrustning som du tycker skulle vara bra att ha i lokalen så rapportera det till föreningen så tar styrelsen ställning till om det ska införskaffas. 

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till styrelsen senast vid nyckelns återlämnande. Om större skada uppstår kontakta fastighetsjouren omedelbart. Telefonnummer finns anslaget i våra portar.

Nedan finner du några ordningsregler och kostnader som vi ber dig uppmärksamma när du hyr Festlokalen:

Kostnaden är 250 kr/tillfälle. Vid uthyrning är det först till kvarn som gäller. Den som ansvarar för bokningen ska lämna namn och telefonnummer så det går att nå ansvarig under festen. Tänk på att inte uppträda störande för de kringboende. Rökning är endast tillåten utomhus. Se till att fimpar och snus kastas på rätt ställe. Rök inte direkt under balkongerna. När musik spelas ska dörrar och fönster vara stängda. Ljudnivån ska trappas ner efter 22.00. Lokalen ska vara tom senast kl 01:00. Efter avslutad fest – släck belysningen och stäng alla dörrar och fönster. Lokalen skall städas av efter användandet. Ej städad lokal kommer att debiteras den som har hyrt lokalen.

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen

Festlokalen