Problem med fjärrvärmen

Just nu har vår fjärrvärmeleverantör problem vilket resulterar i kalla radiatorer i lägenheterna. Detta påverkar även varmvattnet.

Då problemet ligger utanför föreningen vet vi inte när det kommer att åtgärdas.