Brandskyddsinformation advent 2018

Trapphus & källargångar

Trapphus och källargångar måste alltid hållas fria från bråte och brännbart material.

Tänk på att det är strängt förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, skoställ och dylikt i trapphusen. Anledning till förbudet är att det måste gå lätt att ta sig ut vid en eventuell brand; inget får hindra en utrymning. Tänk på konsekvenserna ifall i en barnvagn full av filtar och annat brännbart skulle börja brinna. Dels hade ingen kunnat ta sig förbi den brinnande barnvagnen, dels hade trapphuset snabbt blivit rökfyllt. Trapphuset är en viktig utrymningsväg! Det är också räddningstjänstens väg in i våra hus. Tänk på att även ambulanspersonalen måste kunna komma förbi med en bår.

Det finns ett enda undantag till förbudet att förvara saker i trapphusen, och det är rullatorer. Men dock endast under förutsättning att inte utgången blockeras, och att inget brännbart material finns på rullatorn.

Vid styrelsens senaste brandskyddskontroll upptäcktes det mycket bråte i källargångarna. Det får absolut inte förvaras något i föreningens källargångar. Styrelsen kommer att samla in allt som ligger framme i källargångarna inom en vecka. Sakerna kommer därefter att förvaras i styrelsens förråd, alternativt i värmecentralen. De saker som inte hämtats ut inom två veckor kastas sedan.

Vad gör du om det brinner i din lägenhet?

Om det brinner i din lägenhet och du måste lämna den, stäng då ytterdörren efter dig! Då hindrar du branden och röken att sprida sig till grannarna och trapphuset.

Vad gör du om trapphuset är rökfyllt?

Stanna i din lägenhet och ställ dig väl synligt i ett fönster utmed vägen. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus! Lägenheten ska under normala omständigheter kunna stå emot en brand i 60 minuter, tillräckligt länge för att räddningstjänsten ska hinna hit.

Ditt ansvar att införskaffa och underhålla brandvarnare

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att införskaffa och underhålla brandvarnare! Glöm inte att testa din brandvarnare minst en gång per kvartal på testknappen. Minsta kravet är en brandvarnare i hallen. Brandvarnaren skall sitta i taket, minst 50 cm från närmsta vägg. Detta eftersom röken söker sig mot mitten av taket. Det tar tid innan taket är så pass rökfyllt att röken trycks ut mot väggarna. Styrelsen rekommenderar dock ytterligare en brandvarnare i vardagsrummet, och en i sovrummet. Kom ihåg att brandvarnarna är både för din egen säkerhet, men också för dina grannars säkerhet.

Minst 50 cm från närmsta vägg

Nya brandvarnare i föreningens allmänna utrymmen

Under oktober och november installerade styrelsen nya brandvarnare i hela föreningen. Dessa brandvarnare är placerade i föreningens allmänna utrymmen så som trapphus, källargångar, tvättstugor samt våra mötes- och festlokaler. De nya brandvarnarna är länkade via radiolänk, vilket innebär att angränsande brandvarnare också kommer att larma vid en brand. Till exempel om en brandvarnare i källaren skulle larma, så larmar även närmsta trapphus (och eventuella angränsande brandvarnare i källaren).

Stängda och låsta källardörrar

Se gärna efter så att källardörren låses efter dig. Om vi håller källardörrarna stängda och låsta undviker vi anlagda bränder. En vanlig brandorsak i flerfamiljshus är dessvärre just anlagda källarbränder. Om vi håller källardörrarna mot trapphusen stängda hindrar vi också en eventuell brand i källaren att sprida sig till trapphuset.

Vanliga brandorsaker

Enligt statisk från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bränder som startar genom glömd spis tyvärr ökat något. Däremot har bränder på grund av levande ljus minskat, vilket ju är positivt. I tabellen nedan presenteras statistik över brandorsaker i flerfamiljshus. Det kan vara intressant att läsa och ta till sig av. Till sist vill vi uppmana er alla att vara försiktiga med levande ljus nu i juletider!

Lägenhet % av antalet insatser
Glömd spis 32 %
Okänd 18 %
Anlagd med uppsåt 13 %
Annan 10 %
Tekniskt fel 7 %
Rökning 7 %
Levande ljus 4 %
Värmeöverföring 3 %
Självantändning 1 %
Barns lek med eld 1 %