Störningsjouren

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit att Securitas har fått rycka ut till föreningen på grund av störande grannar som spelar hög musik. Efter styrelsens senaste möte, fattades beslut att vid en konstaterad störning efter kl. 22:00 på kvällen, kommer den som orsakat störningen att få betala utryckningen (ca 1500 kr per utryckning). När det gäller störningar på dagtid uppmanar styrelsen medlemmarna att ringa på hos den som stör och be denna dämpa sig. Skulle detta inte hjälpa är det självklart helt ok att ringa Securitas störningsjour precis som vanligt. Under dagtid kommer Securitas i första hand att skicka ut någon ur styrelsen på åtgärden.