Värmeproblematiken

Föreningen har nu börjat få bukt med värmeproblematiken. Problemet har berott på flera faktorer. Dels har Neova haft flera driftstörningar som styrelsen informerat om tidigare. Därefter har styrelsen haft Prenad på plats för att undersöka värmecentralen och tillhörande komponenter. Då upptäcktes att filtret på inkommande fjärrvärme var smutsigt. Detta har nu rensats, vilket har inneburit att flödet har ökat i anläggningen. I samband med detta har Prenad också höjt värmekurvan med ca 10C, vilket snabbt gav effekt på värmen.