Årsredovisning & stämmoprotokoll för 2017

Nu finns årsredovisningen och stämmoprotokollet tillgängligt under rubriken Årsredovisningar. Här finns även tidigare års protokoll och årsredovisningar för den som är intresserad.