Informationsblad hösten 2018

Årsavgifterna

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 2% från och med 2018-10-01. Höjningen beror dels på ökade kostnader för föreningen, så som exempelvis vattnet. Men också för att kunna finansiera kommande underhåll. I underhållsplanen ligger bland annat ett stambyte planerat.

Medlemsmöte

Den 24 september kl. 19:00 bjuder styrelsen in till medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i Barles gamla lokal på gaveln på Vallgatan 4A.

Sophantering

Det upptäcks ibland att medlemmar i föreningen ställer större saker i våra nya miljöhus. Bland annat har det påträffats alltifrån TV-apparater till hela köksinredningar. Detta är INTE sådant som miljöhusen skall användas till. Det kostar föreningen stora pengar att forsla bort detta material. Medan det kostar föreningen pengar att forsla bort avfallet, är det faktiskt gratis för dig som privatperson att lämna avfall på återvinningscentralen i Bjuv. En del av höjningen av årsavgifterna beror tyvärr till viss del på felsorteringar och extra hämtningar av avfall.

Barles gamla lokal

Barles Trafikskolas lokal på Vallgatan kommer att göras om till en ny festlokal åt föreningens medlemmar. När allt är klart vet vi inte i dagsläget, men det är på gång!