Bostadsrättsföreningen Bjuvshus nr. 2 är en helt fristående förening i Bjuvs södra delar. Föreningen har 162 bostadsrätter med en totalyta på 9 474 kvadratmeter och 45 hyrerättslokaler om totalt 718 kvadratmeter. Föreningen bildades 1962 och har en mycket god ekonomi med en soliditetet på hela 66%, vilket placerar föreningen i toppklass i regionen.


Informationsblad hösten 2018

Årsavgifterna

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 2% från och med 2018-10-01. Höjningen beror dels på ökade kostnader för föreningen, så som exempelvis vattnet. Men också för att kunna finansiera kommande underhåll. I underhållsplanen ligger bland annat ett stambyte planerat.

Medlemsmöte

Den 24 september kl. 19:00 bjuder styrelsen in till medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i Barles gamla lokal på gaveln på Vallgatan 4A.

Sophantering

Det upptäcks ibland att medlemmar i föreningen ställer större saker i våra nya miljöhus. Bland annat har det påträffats alltifrån TV-apparater till hela köksinredningar. Detta är INTE sådant som miljöhusen skall användas till. Det kostar föreningen stora pengar att forsla bort detta material. Medan det kostar föreningen pengar att forsla bort avfallet, är det faktiskt gratis för dig som privatperson att lämna avfall på återvinningscentralen i Bjuv. En del av höjningen av årsavgifterna beror tyvärr till viss del på felsorteringar och extra hämtningar av avfall.

Barles gamla lokal

Barles Trafikskolas lokal på Vallgatan kommer att göras om till en ny festlokal åt föreningens medlemmar. När allt är klart vet vi inte i dagsläget, men det är på gång!

Rullatorgarage

För den som behöver ha tillgång till ett rullatorgarage går det att ansöka om detta via kommunen. Styrelsen har tidigare fått förfrågningar om det går att förvara sin rullator i de gamla sopnedkastsutrymmena, men eftersom dessa inte går att låsa är det inget vi rekommenderar. Det är därför betydligt bättre om var och en som har behov av ett rullatorgarage ansöker om detta via kommunen. Garagen kan då placeras exempelvis framför de gamla utrymmena för sopnedkasten.

Vårcontainers

Datum för vårcontainers har nu bestämts. Containers kommer att fraktas hit onsdagen den 9 maj, och kommer att hämtas igen måndagen den 14 maj. I dessa containers kan man slänga skräp efter exempelvis en storstädning i sitt källarförråd. Det är dock inte tillåtet att slänga el- och elektronikskrot i dessa containers. Detta skall lämnas på återvinningsgården.

Störningsjouren

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit att Securitas har fått rycka ut till föreningen på grund av störande grannar som spelar hög musik. Efter styrelsens senaste möte, fattades beslut att vid en konstaterad störning efter kl. 22:00 på kvällen, kommer den som orsakat störningen att få betala utryckningen (ca 1500 kr per utryckning). När det gäller störningar på dagtid uppmanar styrelsen medlemmarna att ringa på hos den som stör och be denna dämpa sig. Skulle detta inte hjälpa är det självklart helt ok att ringa Securitas störningsjour precis som vanligt. Under dagtid kommer Securitas i första hand att skicka ut någon ur styrelsen på åtgärden.

Värmeproblematiken

Föreningen har nu börjat få bukt med värmeproblematiken. Problemet har berott på flera faktorer. Dels har Neova haft flera driftstörningar som styrelsen informerat om tidigare. Därefter har styrelsen haft Prenad på plats för att undersöka värmecentralen och tillhörande komponenter. Då upptäcktes att filtret på inkommande fjärrvärme var smutsigt. Detta har nu rensats, vilket har inneburit att flödet har ökat i anläggningen. I samband med detta har Prenad också höjt värmekurvan med ca 10C, vilket snabbt gav effekt på värmen.